Så agerar du vid en brand

Här är brandmannens råd • "Alla bränder börjar små"
Var inte orolig för att samtalet med SOS Alarm tar lång tid. Och se till att varna andra som befinner sig i potentiell fara. Brandmannen Johan Laurén berättar hur du bör agera vid en brand.

Du kanske också är intresserad av