Personal våldtog kvinnan - men inget gjordes

Daniel Olsson om granskningen

GT:s reporter Daniel Olsson om händelsen 2017 där en anställd på ett gruppboende i Göteborg våldtog en kvinna - trots att personalen hade fått informationen om det.

Relaterat