Översvämningarna i Västsverige drabbar trafiken och boenden

Långa köer och förseningar i kollektivtrafiken

Relaterat