Musselodlares skräp avslöjas – av smygtagna havsfilmen

Plast och nät på naturreservatets botten utreds: "Ofantliga mängder"

Musselodlares skräp avslöjas av smygtagna havsfilmen – plast och nät på naturreservatets botten

Relaterat