Lastbil mejade ner flera hundra meter av mitträcket på E6

Orsakar stopp på motorvägen

Relaterat