Lägenheter utryms efter larm om farligt föremål

Boende evakueras • Bombgruppen på väg

Relaterat