Kryptiska budskapet förbryllar experterna

1200 år senare är den västsvenska runstenen fortfarande ett mysterium

Inskriptionerna på runstenen har förbryllat generationer av forskare och kan vara allt från ett juridiskt dokument till en beskrivning av en släktfejd.

Relaterat