Kraftig villabrand i Munkedal

Öppna lågor – stor räddningsinsats

Relaterat