Kommunerna ville neka sommargäster hemtjänst – får nej av regeringen

Kommunernas önskan strider mot lagen

Regeringens beslut har fallit: Sveriges sommarkommuner får inte neka fritidsgäster hemtjänst.

Relaterat