Kerstins färdtjänst åkte omväg på 35 mil: "Jag mår tjyvens i bilen!"

Färdtjänstresan tog fyra timmar mer än vanligt

Relaterat