Hus och ladugård står i lågor

Spridningsrisk: ”Helt övertända”

Relaterat