Hotet mot kustidyllen: Kan slukas av vattnet

En av de städer i Sverige som i framtiden löper störst risk att svämma över

Relaterat