Hör hemliga inspelningen med Ellos-grundaren

Inspelning används som bevis i arvstvisten

En ljudinspelning med Ellos grundare Olle Blomqvist åberopas som bevis i den pågående arvstvisten mellan Blomqvists båda barn.

Relaterat