HA-männen mördade kamrat med kofot och presenning

Casper van Doorn Kristiansen, 34, och Runar Spjötvold, 35, döms till livstids fängelse

Relaterat