HA-männen mördade kamrat med kofot och presenning

Casper van Doorn Kristiansen och Runar Spjötvold döms till livstids fängelse

Relaterat