Fullt utvecklad brand i lägenhetshus i Angered

Räddningstjänsten har gått in med rökdykare i byggnaden.

Relaterat