Fortsatt kris på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås

Stor personalbrist – patienter tvingas ligga i korridorerna

Relaterat