Förskola totalförstörd i brand

Röken sprider sig i området – folk uppmanas att hålla sig inne

Relaterat