Förlamad lämnades i solen – fick brännblåsor

Äldreboendet i Partille kommun har nu gjort en Lex Sarah-anmälan

Relaterat