Festlokal övertänd efter bröllop – risk för explosion

Gasol ska finnas inuti byggnaden

Relaterat