Fem personer med väldigt ovanliga sjukdomar

Somnar av att skratta • Svettas blod • Ständigt kåt

I vissa fall är läkarna oeniga kring huruvida sjukdomarna existerar

Relaterat