Eva fick gratis resa - lämnades kvar i Turkiet

Nu får Eva rätt mot World Visitor i Allmänna reklamationsnämnden

Relaterat