En allvarligt skadad efter olycka

Har förts till sjukhus i helikopter

Relaterat