E6 avstängd – översvämningskaos

Trafiken korkar igen • Förseningar i kollektivtrafiken

Relaterat