Bombskyddet på plats i Göteborg

Boende uppmanas hålla sig borta från fönster

Undersöker adress i Göteborg.

Relaterat