Bil i lågor på E45

Räddningstjänsten på plats – framkomligheten begränsad

Relaterat