Anna Johansson avgår – mitt i maktstriden i S

Skriver i brev: ”Nu lämnar jag”

Relaterat