Andréas Johansson slog ihjäl en småbarnsmamma

Den pensionerade kriminalkommissarien Thord Haraldsson om fall han minns.

Relaterat