Akut blodbrist på Sahlgrenska sjukhuset

”Vi behöver blod från alla blodgrupper”

Relaterat