Frivilliga brandmannen: "Maktlöshet. Det brinner precis överallt"

Trots alla frivilliga som ställer upp i släckningsarbetet sprider sig branden

Relaterat