Mannens bärsärkagång – krossar 25 rutor på några sekunder

Fönster krossades efter dom mot männen

Relaterat