Första coronafallet i Tyskland – har inte varit i Kina

Över 4 500 smittade • Forskare: Kan redan vara 30 gånger fler

Första fallet av coronavirus i Tyskland. Coronaviruset sprids fort och antalet smittade dubbleras vartannat dygn.

Relaterat