Forskarnas gigantiska nya upptäckt i rymden

Har en diameter som är två miljarder gånger längre än avståndet mellan jorden och solen

Relaterat