Fem personer skjutna i bostad i San Diego

Tror att den misstänkta finns bland de döda

Relaterat