Östersjöns unika bräckta havsmiljö är på väg att försvinna

"Arter kommer att upphöra"