Fredrick Federley: "Sara Skyttedal går ofta över gränsen"

Federley kritisk till både MP och Skyttedal efter debatten i Kulturhuset

Relaterat