Ett vindkraftverk har vält omkull

Man vet ännu inte vad det är som orsakat olyckan

Relaterat