”Ett kriscentrum har upprättats för boende”

Max Marklund rapporterar från platsen för explosionerna

Relaterat