Dramatiska satellitbilderna visar värmeböljans effekter

Uttorkade sjöar i Tyskland och algblommning i Polen i värmenböljans spår

Relaterat