Donald Tusk: "Vi är överens om att ge mer tid"

Europeiska rådets ordförande om Storbritanniens fortsatta utträde ur EU.

Relaterat