Stefan Löfven om krissiffrorna

Mycket låg förtroendenivå för statsministern

Relaterat