Spotifys förlust oväntad stor

Visar ett resultat på minus 47 miljoner euro

Relaterat