Sabuni om kritiken: ”Vi måste göra saker i rätt tid”

Många är kritiska till att krispaketet inte är tillräckligt för att rädda små och medelstora företag.

Relaterat