Saab tar avtal värt 4,2 miljarder med USA:s försvarsmakt

Ordern gäller engångsvapensystemet AT4 och ammunition till granatgeväret Carl-Gustaf

Relaterat