Lägsta åldern för allmän pension höjs

Samtidigt höjs LAS-åldern från 67 till 68 år

Relaterat