Här konfronteras Ager-Hanssen: "Betalt så vitt jag vet"

Studenkortets vd om de obetalda skatterna

Relaterat