Frida Bratt: ”Kan leda till pressade räntor”

Nu får bankerna bolånekonkurrens av nya aktörer

Relaterat