200 varslas från Danderyds sjukhus och Södersjukhuset

Efter Karolinskas besked – nytt storvarsel i Stockholm

Relaterat