Detonation har skett i Linköping

Smäll hördes vid midnatt

Ett stort område har fått evakueras under arbetets gång, och totalt berördes 3000 personer.

Relaterat