"Det är svårt att förstå att det har hänt"

Axel blev vittne till flygplanskraschen i Umeå

Under söndagen kraschade ett plan i Umeå. Ombord fanns nio personer som alla avled. Axel var en av de som som såg när planet kraschade.

Relaterat